Uw full service partner in aluminium profielen


Wij regelen het gewoon!

Over ALUDEX

Missie

ALUDEX is een ervaren en gedreven team dat een belangrijke partner wil zijn voor al haar relaties. Behalve dat we een betrouwbare en flexibele speler willen zijn op het gebied van levering en bewerking van aluminium in de Benelux en de daaraan grenzende landen, willen we dit vooral op een milieutechnisch en maatschappelijk verantwoorde manier doen. Uiteraard staat onze relatie met (en inzicht in) de wensen van onze klanten hierbij op de eerste plaats. Door een goede teamspirit, een goede in- en externe opleiding van onze medewerkers en een jarenlange ervaring in de aluminium verwerkende industrie, zijn we in staat een optimale oplossing aan te bieden voor vrijwel elke aluminiumtoepassing.

Kwaliteit

ALUDEX is gecertificeerd volgens EN-ISO 9001:2015. Een kopie van dit certificaat kunt u hier downloaden. Kwaliteit is volgens NEN EN ISO 8402: Het geheel van kenmerken van een entiteit dat betrekking heeft op het vermogen van die entiteit om kenbaar gemaakte en vanzelfsprekende behoeften te bevredigen. Voor ALUDEX is kwaliteit het voldoen aan de wensen van de in- en externe klanten en waar mogelijk te overtreffen. Een goede kwaliteit zegt dus niet alleen iets over het product of de dienst die geleverd wordt, maar bijvoorbeeld ook of de in- en externe communicatie snel, correct en prettig verloopt, of de afspraken zijn vastgelegd en worden nagekomen, of de levering op tijd heeft plaatsgevonden etc. Het streven om het altijd nét iets beter te doen dan een ander, staat bij ons hoog in het vaandel. Doordat we door alle “aluminium wateren” gewassen zijn, kunnen wij de verwachtingen van onze klanten beter inschatten en dus ook beter overtreffen.

Erkend Leerbedrijf

ALUDEX is aangesloten bij de organisatie SBB: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Enkele leidinggevende ALUDEX medewerkers zijn door SBB gecertificeerd om praktijkopleidingen te mogen geven. Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming, het praktijkdeel van de opleiding. Deze zogenaamde BPV kan alleen gevolgd worden bij bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, oftewel de titel erkend leerbedrijf hebben. Alleen als een leerling met succes de BPV bij een erkend leerbedrijf heeft gevolgd, kan hij een diploma behalen. Stagiaires van diverse techische opleidingen kunnen bij ALUDEX bijvoorbeeld een cursus Metaalbewerking volgen. Ons SBB certificaat kunt u hier downloaden. Voor vragen omtrent bijvoorbeeld beschikbare stageplaatsen kunt u graag contact met ons opnemen. Voor meer informatie over SBB, kunt u terecht op www.s-bb.nl.

Aluminium Centrum

Omdat bij ALUDEX alles om aluminium draait, is een lidmaatschap van het Aluminium Centrum een logisch gegeven. Het Aluminium Centrum is een koepelorganisatie voor de aluminium producerende, verwerkende en toepassende industrie en fungeert als kennis- en informatiecentrum. De organisatie heeft tot doel het bevorderen van de toepassing van aluminium in Nederland. Door middel van kennisoverdracht, promotie en onderzoek streeft het Aluminium Centrum naar een toename van het aluminiumgebruik en een versterking van de positie van aluminium in de sectoren bouw, transport, verpakkingen en overige industriële en consumententoepassingen.

Koninklijke Metaalunie

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals dezen luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden.